Απολύονται 6 μόνιμοι εκπαιδευτικοί

Απολύονται 6 μόνιμοι εκπαιδευτικοί

Έξι αποφάσεις με τις οποίες απολύονται ισάριθμοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου.

Οι απολύσεις αφορούν τα εξής πειθαρχικά παραπτώματα:

Μία απόλυση:

α) της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων για διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών σε διάστημα ενός έτους,

β) της αδικαιολόγητης άρνησης προσέλευσης για ιατρική εξέταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 107 παρ. 1 περ. δ ́ και ι ́ και 109 παρ. 2 περ. στ ́ και θ ́ του Ν.3528/2007

Τέσσερις απολύσεις:

Αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων (άρθρο 107 παρ. 1 περ. ι ́ του Υ.Κ. όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012 και εν συνεχεία από το άρθρο 6 του Ν. 4325/2015)

Μία απόλυση:

Της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες και της άσκησης εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 107 παρ. 1 περ. β, κε του Ν.3528/2007, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012.

Σχετικές αναρτήσεις

Παιδεία 1281646735696678566

Δημοσίευση σχολίου

Τοπικές επιχειρήσεις

Ενημέρωση στο email σας

Εισάγετε το email σας:

Πρόσφατα

Δημοφιλή

item