Εγγραφές - Μετεγγραφές μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΦΕΚ)

Εγγραφές - Μετεγγραφές μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΦΕΚ)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του εδαφίου ζ της παρ. 2 του άρθρου 43 καθώς και των άρθρων 7, 8, 9, 11 και 46 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193),όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 66 «Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

Δείτε το ΦΕΚ αναλυτικά σε μορφή pdf

Σχετικές αναρτήσεις

Τεχνική εκπαίδευση 8820171366636475347

Τοπικές επιχειρήσεις

Ενημέρωση στο email σας

Εισάγετε το email σας:

Πρόσφατα

Δημοφιλή

item