Αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο νομοσχέδιο για τους Διευθυντές σχολικών μονάδων

Οι υποψήφιοι Διευθυντές Σχολικών μονάδων δηλώνουν τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν με σειρά προτίμησης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και συνέντευξης και εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση των τελικών αξιολογικών πινάκων των υποψηφίων.

Τροπολογίες στο νομοσχέδιο για τους Διευθυντές σχολικών μονάδων

1) Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων εκτός από τη δήλωση προτίμησης για ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ της οργανικής τους θέσης, μπορούν για κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους να καταθέτουν δήλωση προτίμησης για προκηρυχθείσες θέσεις και σε ένα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκτός της οργανικής τους θέσης.

2) Οι υποψήφιοι Διευθυντές Σχολικών μονάδων δηλώνουν τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν με σειρά προτίμησης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και συνέντευξης και εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση των τελικών αξιολογικών πινάκων των υποψηφίων.

3) Για την αξιολόγηση των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων κατά την προφορική συνέντευξη από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με τη χρήση έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία, όπως φυσική παρουσία, επιτεύγματα, ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές ικανότητες, στάσεις, προσαρμοστικότητα και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία. Η διαδικασία περιλαμβάνει τρεις φάσεις, την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μια μελέτη περίπτωσης, την εισήγηση από μέλος του συμβουλίου σχετικά με το φάκελο του υποψηφίου και την παρουσίαση από τον υποψήφιο του θέματος, το οποίο έχει επεξεργαστεί. Η συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής μαγνητοφωνείται για να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία της συνέντευξης.

4) Ως διδακτική υπηρεσία κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, προσμετράται και ο χρόνος υπηρεσίας επί θητεία των εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν στις θέσεις αυτές βάσει των ν. 3848/2010 και ν. 4327/2015 έως και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Σχόλιο: 

Σχολικοί σύμβουλοι, οι υπηρετούντες σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής, Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων, οι υπεύθυνοι ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, οι Διευθυντές Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Πολλοί από αυτούς έχουν πολλά χρόνια να μπουν σε τάξη. Ωστόσο η προϋπηρεσία τους σ' αυτές τις θέσεις προσμετράται ως διδακτική (!) γιατί προσέφεραν ουσιαστικά στην εκπαίδευση μέσα από την εργασία τους.

Αντίθετα όσοι πήραν εκπαιδευτική άδεια για να αποκτήσουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, φαίνεται ότι δεν προσέφεραν ουσιαστικά στην εκπαίδευση κι έτσι ο χρόνος της εκπαιδευτικής άδειας αφαιρείται, μηδενίζοντας στην ουσία τον μεταπτυχιακό τίτλο ή το διδακτορικό.


Σχετικές αναρτήσεις

Παιδεία 4529131211260452577

Τοπικές επιχειρήσεις

Ενημέρωση στο email σας

Εισάγετε το email σας:

Πρόσφατα

Δημοφιλή

Σαν σήμερα

Προβολή επιχειρήσεων

item