Πως θα γίνει η αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων.

Πως θα γίνει η αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Τι εισηγήθηκε το Ι.Ε.Π. στο Υπουργείο Παιδείας

Το Βήμα δημοσιεύει τα βασικά σημεία της εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που έχει παραδοθεί στον υπουργό Παιδείας για την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η επιτροπή προτείνει ένα σχέδιο αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, χωρίς καμία απολύτως εξωτερική παρέμβαση. Θα είναι μία εσωτερική, ενδοσχολική διαδικασία, την ευθύνη της οποίας θα έχει ο Σύλλογος Διδασκόντων σε κάθε σχολική μονάδα. Η επιτροπή προτείνει ο Σύλλογος Διδασκόντων να αποφασίζει εάν θέλει να ανακοινώνει, μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου, τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

Ίσως αυτή να είναι από τις δυσκολότερες στιγμές της θητείας του υπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Γαβρόγλου. Αν για όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ήταν ένα σημείο τριβής, για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το αγκάθι είναι ακόμη μεγαλύτερο. To μνημόνιο που έχει υπογράψει, προβλέπει την υποχρεωτική ετήσια επαναλαμβανόμενη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης, όμως κάτι τέτοιο η κυβέρνηση δεν το θέλει και προσπαθεί να το αποφύγει.

Ο κ. Γαβρόγλου είχε δώσει εντολή και παρέλαβε πρόσφατα την εισήγηση της επιτροπής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων.

Η εισήγηση, τις επόμενες μέρες, θα δοθεί για διαβούλευση προκειμένου να τοποθετηθούν και οι ομοσπονδίες δασκάλων (ΔΟΕ) και καθηγητών (ΟΛΜΕ).

Η επιτροπή του ΙΕΠ αποτελείται από επτά μέλη (Γεωργία Φέρμελη, Ασπασία Οικονόμου, Αναστασία Κότσιρα, Ιωάννα Παπαστάμου, Μαρία Νίκα, Παύλος Χαραμής, Ιωάννης Ρουσσάκης) και ορίστηκε τον Ιανουάριο του 2017, με σκοπό να καταθέσει εισηγήσεις πρστάσεις προκειμένου να θεσμοθετηθεί:
α) Η αξιολόγηση εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων,
β) η αξιολόγηση των 20.000 στελεχών της εκπαίδευσης. Το β’ σκέλος, η εισήγηση δηλαδή για την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Τι προτείνει η επιτροπή

Σύμφωνα με την πρόταση εισήγηση της επιτροπής του ΙΕΠ: Καταργείται όλο το θεσμικό πλαίσιο που έχει φτιαχτεί από προηγούμενες κυβερνήσεις και ισχύει τυπικά σήμερα, δηλαδή ο Ν. 3848 και το Προεδρικό Διάταγμα 152/2013 που προβλέπει εξωτερικούς αξιολογητές. Προβλέπεται αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως διαδικασίας διαπίστωσης της θετικής και της αρνητικής πορείας της, με στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Την ευθύνη της αυτοαξιολόγησης θα έχει αποκλειστικά ο Σύλλογος Διδασκόντων, ο οποίος με την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς θα καθορίζει τους στόχους και τους τρόπους υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου κάθε σχολικής μονάδας. Στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς ο Σύλλογος Διδασκόντων θα έχει την ευχέρεια εάν επιθυμεί να δημοσιοποιεί ή όχι τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Στόχος της αυτοαξιολόγησης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΙΕΠ, είναι: 

α) Η ανάπτυξη της σχολικής μονάδας και η ενεργοποίηση των μελών της για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. 

β) Η ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών μανάδων σε θέματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης, τον τρόπο διδασκαλίας και την αξιολόγηση της μαθησιακής προόδου, 

γ) Η μέριμνα για τη δικαιότερη κατανομή πόρων ανάμεσα στις σχολικές μονάδες, 

δ) Η καταγραφή των σχολικών μονάδων που μειονεκτούν, εξαιτίας ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό, συνεχών μετακινήσεων των εκπαιδευτικών, ανεπάρκεια σε υποδομές και εξοπλισμό.

Η διαδικασία υλοποίησης

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων προβλέπεται η εξής διαδικασία:

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους όλες οι σχολικές μονάδες θα καταρτίζουν πρόγραμμα δράσης για τη χρονιά που ξεκινά. Στο πρόγραμμα δράσης θα γίνεται ένας προγραμματισμός, με αναλυτική καταγραφή για: 
  • Την εικόνα της σχολικής μονάδας (διδακτικό δυναμικό, οικονομικοί πόροι, υλικοτεχνική υποδομή).
  • Τη διοίκηση της σχολικής μονάδας (διαμόρφωση και εφαρμογή σχολικού προγράμματος, συντονισμός σχολικής ζωής, αξιοποίηση πόρων και μέσων). 
  • Την εφαρμογή του προγράμματος χωρίς απώλεια διδακτικών ωρών. 
  • Τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και τις όποιες καινοτόμες δράσεις σχεδιάζει να κάνει το σχολείο στη διάρκεια της χρονιάς. 
  • Τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας που αφορούν τη φοίτηση, την επίδοση, τη μαθητική διαρροή, την ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. 
  • Το κλίμα και τις σχέσεις με όλους τους παράγοντες της σχολικής κοινότητας. 

Κάθε σχολείο θα έχει επίσης τη δυνατότητα να συμπεριλάβει και άλλα πεδία δράσης με τα οποία καταπιάνεται η σχολική κοινότητα. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς θα συντάσσεται μια έκθεση, στην οποία θα περιγράφεται η απόδοση της σχολικής μονάδας στο σύνολο της. Στην έκθεση, θα διαπιστώνεται εάν επιτεύχθηκαν και σε ποιον βαθμό οι στόχοι που είχαν τεθεί.

Θα καταγράφονται τα θετικά στοιχεία, οι αδυναμίες και τα όποια προβλήματα ή εμπόδια για την υλοποίηση των δράσεων εντοπίστηκαν στη διάρκεια της χρονιάς. Η έκθεση μπορεί να συνοδεύεται και με προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων αναφορικά με την επόμενη σχολική χρονιά.


Σχετικές αναρτήσεις

Παιδεία 6004821041202009866

Τοπικές επιχειρήσεις

Ενημέρωση στο email σας

Εισάγετε το email σας:

Πρόσφατα

Δημοφιλή

Σαν σήμερα

Προβολή επιχειρήσεων

item