Σειρά διαδικασιών τοποθετήσεων στο ΠΥΣΔΕ

Σειρά διαδικασιών τοποθετήσεων στο ΠΥΣΔΕ

Ενημερωτικό Δελτίο των Αιρετών στο ΠΥΣΔΕ Πιερίας Μπουλούμη Δημήτρη και Βαρδακώστα Γιώργου της Κίνησης Ελεύθερων ΕκπαιδευτικώνΑγαπητοί συνάδελφοι, η σειρά που ακολουθείται κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών από το ΠΥΣΔΕ Πιερίας είναι η εξής:

1) Υπολογίζονται τα οργανικά κενά - πλεονάσματα σε επίπεδο νομού και αποστέλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, ώστε να υλοποιηθούν οι μεταθέσεις.

2) Ανακοινώνονται οι μεταθέσεις από το Υπουργείο.

3) Υπολογίζονται τα νέα οργανικά κενά – πλεονάσματα (υπεραριθμίες) ανά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές στο εκπαιδευτικό προσωπικό, λόγω των πρόσφατων μεταθέσεων.

4) Υποβάλλονται αιτήσεις από τους εκπαιδευτικούς, που επιθυμούν ή όχι να χαρακτηριστούν οργανικά υπεράριθμοι.

5) Ονομάζονται οι οργανικά υπεράριθμοι (εξαιρούνται των υπεραριθμιών όσοι εκπ/κοί ανήκουν σε ειδική κατηγορία και δεν επιθυμούν να χαρακτηριστούν οργανικά υπεράριθμοι).

6) Υποβάλλονται αιτήσεις - δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων από τους οργανικά υπεράριθμους, για οριστική τοποθέτηση.

7) Γίνονται οι τοποθετήσεις των υπεραρίθμων και τροποποιείται ο πίνακας των οργανικών κενών – πλεονασμάτων, καθώς επίσης και ο ονομαστικός πίνακας υπεράριθμων, μετά τις οργανικές τοποθετήσεις αυτών.

8) Υποβάλλονται αιτήσεις - δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων από τους εκπ/κούς, που επιθυμούν οριστική τοποθέτηση. (Αφορά όσους υπεραρίθμους δεν τοποθετήθηκαν στην προηγούμενη φάση, όσους είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, όσους έκαναν αίτηση για βελτίωση οργανικής θέσης, όσους πήρανε μετάθεση στο συγκεκριμένο ΠΥΣΔΕ, όσους επανήλθαν από το εξωτερικό λόγω λήξης της απόσπασής τους και όσους έχουν μεταταγεί σε άλλο κλάδο.

9) Γίνονται οι οργανικές τοποθετήσεις και διαμορφώνεται ο νέος πίνακας οργανικών – κενών, καθώς επίσης και ο ονομαστικός πίνακας οργανικά υπεράριθμων εκπ/κών.

10) Προκηρύσσονται οι υπόλοιπες κενές οργανικές θέσεις και υποβάλλονται νέες αιτήσεις για οριστική τοποθέτηση.

11) Γίνονται οι συμπληρωματικές οργανικές τοποθετήσεις. (Στα οργανικά κενά που δεν δηλώνονται από κανένα εκπαιδευτικό, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπ/κοί με τα λιγότερα μόρια μετάθεσης στα σχολεία με τα περισσότερα μόρια συνθηκών διαβίωσης, κατά αντίστροφο τρόπο.

12) Δίνεται προθεσμία 5 ημερών για την υποβολή ενστάσεων και στη συνέχεια οριστικοποιούνται οι αποφάσεις που αφορούν τις οργανικές τοποθετήσεις.

13) Υπολογίζονται τα λειτουργικά κενά - πλεονάσματα σε επίπεδο νομού, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ.

14) Ανακοινώνονται οι αποσπάσεις από το υπουργείο.

15) Υπολογίζονται τα λειτουργικά κενά - πλεονάσματα ανά σχολική μονάδα.

16) Υπολογίζονται οι λειτουργικές υπεραριθμίες, ανά σχολική μονάδα.

17) Υποβάλλονται αιτήσεις δηλώσεις από τους εκπ/κούς που επιθυμούν ή όχι να χαρακτηριστούν λειτουργικά υπεράριθμοι.

18) Ονομάζονται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπ/κοί.

19) Υποβάλλονται αιτήσεις - δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων από τους εκπ/κούς σχετικά με:

Α) αποσπάσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών,
Β) προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών.
Γ) αποσπάσεις εκπ/κών εντός ΠΥΣΔΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι εκπ/κοί μπορούν να δηλώνουν το σύνολο των σχολικών μονάδων, εφόσον το επιθυμούν και καλό είναι να δηλώνουν και αυτές που δεν εμφανίζουν λειτουργικά κενά, γιατί μπορεί να προκύψουν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των τοποθετήσεων (λόγω αποσπάσεων, αδειών, συνταξιοδοτήσεων για λόγους υγείας κ.α) ή ακόμη και μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.

20) Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ οι αποσπάσεις των λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών.

21) Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ οι προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.

22) Ανακοινώνονται οι αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ.

23) Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ οι προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών που ήρθαν με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΔΕ.

24) Τέλος γίνονται οι συμπληρώσεις του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπ/κών, αρχικά μέσα στην ομάδα σχολείων που είναι τοποθετημένοι και στη συνέχεια σε οποιαδήποτε σχολική μονάδα του οικείου ΠΥΣΔΕ, εκτός και αν έχει υποβληθεί από τον εκπαιδευτικό συγκεκριμένο αίτημα για συμπλήρωση του ωραρίου του, που όμως δύναται να ικανοποιηθεί.
ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
αιρετό τακτικό μέλος του ΠΥΣΔΕ 
τηλ. 6940044993

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό αναπληρωματικό μέλος του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6930478469

Κίνηση Ελεύθερων ΕκπαιδευτικώνΣχετικές αναρτήσεις

Συνδικαλιστικά 4542325990716034330

Δημοσίευση σχολίου

Τοπικές επιχειρήσεις

Ενημέρωση στο email σας

Εισάγετε το email σας:

Πρόσφατα

Δημοφιλή

item