Επιτέλους! Καταργούνται οι δικαιολογημένες απουσίες

Επιτέλους! Καταργούνται οι δικαιολογημένες απουσίες

Ένα πάγιο αίτημα του εκπαιδευτικού κόσμου φαίνεται ότι επιτέλους βρήκε ευήκοα ώτα. Ο παράλογος διαχωρισμός των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες φαίνεται ότι λαμβάνει τέλος. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του esos:

Την πλήρη κατάργηση των δικαιολογημένων απουσιών, χωρίς να επηρεαστεί το συνολικό όριο των 114 που ισχύει σήμερα, προβλέπει ρύθμιση που θα φέρει στη Βουλή η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Παράλληλα στο υπουργείο Παιδείας θα ετοιμαστεί ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα καταγράφει τις καθημερινές απουσίες των μαθητών όλων των Λυκείων της χώρας, προκειμένου οι γονείς να ενημερώνονται μέσω sms ή e-mail για την απουσία του παιδιού τους από το σχολείο.

Η πολιτική ηγεσία, αυτές τις ημέρες επεξεργάζεται το σχέδιο ποιο θα είναι το όριο των απουσιών, για να στέλνεται το μήνυμα στους γονείς.

Σήμερα οι Διευθυντές των Λυκείων στέλνουν ενημερωτικό σημείωμα στους γονείς στις αρχές κάθε μήνα για τους μαθητές που κάνουν πάνω από 30 απουσίες.

Όσον αφορά την κατάργηση των αδικαιολόγητων απουσιών η ρύθμιση, προβλέπει:

Α. Όριο απουσιών μαθητών Λυκείου 114

Β. Καταργείται η διάταξη για τις δικαιολογημένες απουσίες.

Σχετικά με το Γυμνάσιο στο υπουργείο υπάρχει προβληματρισμός εάν πρέπει να καταργηθούν οι δικαιολογημένες απουσίες.

17.765 μαθητές Γ Λυκείου έκαναν από 80-100 απουσίες τον περσινό Απρίλιο

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας:

Α. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών που φοιτούσαν κατά το περσινό σχολικό έτος 2015-2016 στην τελευταία τάξη των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας ήταν 100.689.

Β. Κατά τον μήνα Απρίλιο του περσινού σχολικού έτους έτους 38.102 μαθητές πραγματοποίησαν 0-50 απουσίες (ώρες), 17.765 μαθητές πραγματοποίησαν 50-100 απουσίες (ώρες) και 346 μαθητές πραγματοποίησαν παραπάνω από 100 απουσίες (ώρες).


Για την ιστορία παρατίθεται τμήμα της πρότασής μου που αφορά τις απουσίες και η οποία κατατέθηκε στα πλαίσια του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία.

Απουσίες μαθητών

α) Κατάργηση των απουσιών

Η κατάργηση των απουσιών, θα απάλλασσε τα Γυμνάσια και τα Λύκεια από ένα τεράστιο γραφειοκρατικό βάρος. Το πιο χρονοβόρο και αντιπαραγωγικό τμήμα του διοικητικού έργου σε μια σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχει μάλιστα και υψηλό οικονομικό κόστος, αφορά την καταχώρηση και δικαιολόγηση των απουσιών, καθώς και την ενημέρωση των κηδεμόνων για τις απουσίες των παιδιών τους.

Άλλωστε η διατήρηση του θεσμού των απουσιών, όπως θα αποδείξω, δεν έχει νόημα. Υποτίθεται ότι, για να συμμετέχει ένας μαθητής στις εξετάσεις της περιόδου Μαΐου‐Ιουνίου, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα ελάχιστο όριο παρουσιών. Γι’ αυτό δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει έναν μέγιστο αριθμό απουσιών, ο οποίος μάλιστα είναι διαφορετικός ανάλογα με την επίδοση του μαθητή. Για παράδειγμα στα Ενιαία Λύκεια επιτρέπονται 114 απουσίες στο σύνολο, από τις ο‐ποίες όσες είναι πάνω από τις 50, θα πρέπει να είναι δικαιολογημένες από κηδεμόνα ή από γιατρό. Ο αριθμός αυξάνεται κατά 50 (σύνολο 164), για όσους μαθητές έχουν μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από 15.

Αν όμως ο μαθητής μπορεί να ανταποκριθεί στις γραπτές εξετάσεις, τι νόημα έχει πόσες απουσίες έχει κάνει; Μαθητής, ο οποίος λείπει από το σχολείο μία μέρα, στην οποία πραγματοποιείται περίπατος ή σχολική γιορτή ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εκτός μαθήματος παίρνει απουσίες, οι οποίες μετρούν εξίσου, όπως και όταν απουσιάζει από το μάθημα. Αντίθετα μαθητής, που είναι σωματικά παρών, αλλά δεν παρακολουθεί το μάθημα, επειδή ασχολείται με κάποιο άλλο μάθημα (μαθητές Γ΄ Λυκείου) ή ακούει μουσική ή κοιμάται ή κάνει φασαρία παρενοχλώντας την εκπαιδευτική διαδικασία, δεν παίρνει απουσία, εκτός και αν απομακρυνθεί από τον διδάσκοντα με ωριαία αποβολή, το οποίο στην πράξη απαγορεύεται, αφού δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί μαθητής από την αίθουσα.

β) Δικαιολογημένες ‐ Αδικαιολόγητες απουσίες

Ο διαχωρισμός των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες είναι παράλογος. Μαθητής με 51 αδικαιολόγητες απουσίες μένει στην ίδια τάξη, ενώ η φοίτηση ενός μαθητή με 164 απουσίες (με δικαιολογημένες όσες είναι πάνω από τις 50) θεωρείται επαρκής. Η δικαιολόγηση των απουσιών είναι επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί πολλές εργατοώρες από τους εκπαιδευτικούς ή το διοικητικό προσωπικό των σχολείων αλλά και από τους γονείς, οι οποίοι πρέπει να προσέρχονται στα σχολεία σε μέρες και ώρες εργάσιμες.

Αν παρόλα αυτά θεωρηθεί απαραίτητο να συνεχιστεί ο όρος δικαιολογημένες απουσίες, θα πρέπει να μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω Internet, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του κηδεμόνα στο σχολείο.

Εξάλλου η δικαιολόγηση των απουσιών από τον κηδεμόνα, ο οποίος δηλώνει (συχνά ψευδώς) ότι, το παιδί του ήταν άρρωστο ή προσκομίζει χαρτί από γιατρό (ο οποίος συχνά δεν έχει εξετάσει τον μαθητή), θα μπορούσε απλά να αντικατασταθεί από μία δήλωση, στην οποία να φαίνεται ότι, ο κηδεμόνας έλαβε γνώση για την απουσία του μαθητή από το σχολείο.

γ) Καταχώρηση απουσιών

Αν, παρά την παραπάνω επιχειρηματολογία, η πολιτεία θεωρεί ότι, είναι απαραίτητο να συνεχίσει να υπάρχει όριο στις απουσίες, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει ο τρόπος καταχώρησής τους. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να γίνεται ηλεκτρονικά από τον διδάσκοντα με τρόπο παρόμοιο με αυτόν, που χρησιμοποιείται στο χώρο της εστίασης για τη λήψη παραγγελιών. Αυτό θα εξασφάλιζε μεγάλο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, αφού θα εξοικονομούνται χιλιάδες εργατοώρες, θα μειώνονταν οι ανάγκες για διοικητικό προσωπικό και θα εξοικονομούνταν τόνοι γραφικής ύλης.

Να τονιστεί ότι, για κάθε τμήμα γενικής παιδείας και κατεύθυνσης (στα γενικά λύκεια) απαιτούνται τουλάχιστον 4 απουσιολόγια κατά τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς και 1 βιβλίο καταχώρησης απουσιών, ενώ στα περισσότερα σχολεία υπάρχουν και ειδικά τυπωμένα «μπλοκάκια» για τη δικαιολόγηση των απουσιών από τους κηδεμόνες. Για να μην αναφέρω και την ανάγκη ύπαρξης αποθηκευτικού χώρου για όλη αυτή την άχρηστη γραφική ύλη.

δ) Απουσίες μαθητών Γ΄ Λυκείου

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου σταματούν να πηγαίνουν στο σχολείο 1 με 2 μήνες πριν τη λήξη των μαθημάτων, προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Μάλιστα προσκομίζουν δικαιολογητικά από γιατρούς, τα οποία είναι εντελώς ψευδή. Έτσι, σε κάποιο βαθμό, οι μαθητές διαχωρίζονται σε αυτούς, που έχουν γνωστό κάποιο γιατρό ή που μπορούν να πληρώσουν για κάποιο δικαιολογητικό και στους υπόλοιπους, που κινδυνεύουν να μείνουν από απουσίες. Πρόκειται για μία γελοία κατάσταση, που συνεχίζεται πολλά χρόνια τώρα.

Αντίθετα, θα μπορούσε ο αριθμός των απουσιών των μαθητών της Γ΄ Λυκείου να μειωθεί π.χ. στις 50 απουσίες ανά έτος, αλλά να δίνεται η δυνατότητα, σε όσους μαθητές το επιθυμούν, τον τελευταίο μήνα πριν από τη λήξη του σχολικού έτους να μην έρχονται στο σχολείο, χωρίς να παίρνουν απουσίες.

Γιώργος Βαρδακώστας


Σχετικές αναρτήσεις

Παιδεία 3049799447585473786

Δημοσίευση σχολίου

1 σχόλιο

Γιώργος Στάμος είπε...

Στο άρθρο σας γράφετε: "Αν όμως ο μαθητής μπορεί να ανταποκριθεί στις γραπτές εξετάσεις, τι νόημα έχει πόσες απουσίες έχει κάνει;". Μέγιστο λάθος που ακυρώνει το ρόλο του σχολείου. Η παρακολούθηση του σχολείου και η συμμετοχή στην τάξη δεν έχει μόνο σκοπό την επιτυχία στις εξετάσεις αλλά πολύπλευρο εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Δεν θα επεκταθώ, παραπέμπω σε οποιοδήποτε βιβλίο παιδαγωγικής επιλέξετε για τεκμηρίωση. Αν θέλετε σας προτείνω κάποια που βρίσκονται σχεδόν σε κάθε βιβλιοθήκη, Η. Ματσαγγούρας, Η σχολική τάξη, David Fontana O εκπαιδευτικός στην τάξη, Α. Καψάλης, Παιδαγωγική Ψυχολογία. ΠΡΕΠΕΙ να υπάρχουν υποχρεωτικές παρουσίες μέχρι και την εφηβική ηλικία για λόγους που άπτονται της έλλειψης πλήρους αυτονομίας και ωριμότητας που θα απέτρεπαν πολύ συχνά την παρουσία του μαθητή στο σχολείο, με τους συνακόλουθους φυσικά μεγάλους κινδύνους έξω από το σχολικό περιβάλλον, ελπίζω είναι κατανοητό, δεν θα επεκταθώ και εδώ. Δεν διαφωνώ στο να αλλάξει η γραφειοκρατική διαδικασία αλλά κυρίως πρέπει να αυξηθεί η ελκυστικότητα του σχολείου μας στους μαθητές με παιδαγωγικές διαδικασίες και σύνδεση του σχολείου με όλες τις σύγχρονες κοινωνικές δραστηριότητες. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Γιώργος Στάμος, εκπαιδευτικός.

Τοπικές επιχειρήσεις

Ενημέρωση στο email σας

Εισάγετε το email σας:

Πρόσφατα

Δημοφιλή

Σαν σήμερα

Προβολή επιχειρήσεων

item