Καταγγελία των φυσικοθεραπευτών Πιερίας για το εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης

Καταγγελία των φυσικοθεραπευτών Πιερίας για το εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης

Ο «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» δεν είναι Φυσικοθεραπευτής

Καταγγελία στον Συνήγορο του Καταναλωτή κατέθεσε το Περιφερειακό Τμήμα Φυσικοθεραπευτών Πιερίας κατά του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) Κατερίνης για «παραπλάνηση» των υποψηφίων σπουδαστών του αναφορικά με την ειδικότητα του «Βοηθού Φυσικοθεραπείας».

Συγκεκριμένα, στις ανακοινώσεις των ειδικοτήτων για το νέο σχολικό έτος στην ιστοσελίδα και τα social media του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Κατερίνης γίνεται αναφορά για ειδικότητα «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» και όχι «ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ», όπως πρόκειται. 

Η απόκρυψη της λέξης «ΒΟΗΘΟΣ» Φυσικοθεραπείας παραπλανά τους υποψηφίους σπουδαστές δημιουργώντας τους την ψευδαίσθηση ότι με το πέρας των σπουδών τους θα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή, αναφέρει στην καταγγελία του το Περιφερειακό Τμήμα των Φυσικοθεραπευτών Πιερίας: «Το Περιφερειακό Τμήμα Φυσικοθεραπευτών Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ, ως φορέας προστασίας και περιφρούρησης των δικαιωμάτων των Φυσικοθεραπευτών έχει προφανές έννομο συμφέρον υποβολής της αναφοράς, για λόγους προστασίας του κοινού (κυρίως γονέων και υποψηφίων σπουδαστών), από την παραπλάνηση περί του τίτλου και των επαγγελματικών δικαιωμάτων που θα αποκτήσουν και ενδεχομένως και των πράξεων που θα προβούν στο μέλλον, για τον περιορισμό των φαινομένων της αντιποίησης επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Το κείμενο της καταγγελίας κατατέθηκε στον Συνήγορο του Καταναλωτή με κοινοποίηση στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Κατερίνης, την Πέμπτη 6 Ιουλίου, και συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών Πιερίας Παναγιώτη Μπάναλη και τον Γενικό Γραμματέα Σταύρο Ταρενίδη. 

«ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ» Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

«Πρόκειται για παράλειψη ουσιώδης πληροφορίας αναγκαίας για τον μέσο καταναλωτή, ώστε αυτός να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση για την κατάρτισή του και την επαγγελματική του αποκατάσταση με τον τίτλο σπουδών που θα αποκτήσει, η οποία τον οδηγεί στην απόφαση εγγραφής στο ΕΠΑ.Λ , την οποία διαφορετικά δεν θα λάμβανε. Από την ανάρτηση της ανωτέρω ιστοσελίδας, παρουσιάζεται μια κατάσταση μη ανταποκρινόμενη στην πραγματικότητα και ο υποψήφιος σπουδαστής αντιλαμβάνεται ότι θα αποκτήσει πτυχίο Φυσικοθεραπευτή, και ότι θα εκτελεί πράξεις που κατά την κείμενη νομοθεσία απαγορεύεται να εκτελέσει.( Ν. 3329/2005 Β.Δ 411/1972, το Π.Δ 29/1987, το Π.Δ 90/1995, 157/1991) «Προϋποθέσεις για την εκτέλεση 

φυσιοθεραπευτικών πράξεων – νομοθεσία». Συνέπεια όλων των ανωτέρω, φρονούμε ότι η ανάρτηση της υπό κρίσιν ιστοσελίδας είναι διαφήμιση παραπλανητική, ικανή να παραπλανήσει κάθε αποδέκτη της, και ειδικότερα την ευαίσθητη κατηγορία των νέων που αναζητούν πληροφορίες για την ιδιωτική εκπαίδευση σχεδιάζοντας τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό, προσδοκώντας την κτήση επαγγελματικών τίτλων και δικαιωμάτων που ουδέποτε θα αποκτήσουν», δηλώνουν χαρακτηριστικά οι Φυσικοθεραπευτές. 

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Οι Φυσικοθεραπευτές Πιερίας καταλήγουν με αίτημα προς το συνήγορο του Καταναλωτή ζητώντας: «Να υποβάλλει συστάσεις – υποδείξεις προς το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ώστε να αναδιαμορφωθεί το περιεχόμενο της ανωτέρω διαφήμισης-ανάρτησης σε ιστοσελίδα, σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία για τον τίτλο, τις ειδικότητες και τα επαγγελματικά δικαιώματα των Φυσικοθεραπευτών και των βοηθών Φυσικοθεραπείας. Να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προκειμένου το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ να παύσει να παραπλανά τους υποψήφιους σπουδαστές, παραλείποντας την ουσιώδη πληροφορία ότι η ειδικότητα είναι ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, και οι απόφοιτοί του αποκτούν τον επαγγελματικό τίτλο του Βοηθού Φυσικοθεραπείας. Να συντάξει, αν το κρίνει απαραίτητο, σχετικό πόρισμα και να προβεί στη δημοσιοποίησή του, προκειμένου να ενημερωθεί το καταναλωτικό κοινό».

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΒΟΗΘΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ»

Στην 6σέλιδη αναφορά τους, οι Φυσικοθεραπευτές, βασιζόμενοι στην κείμενη νομοθεσία, διαχωρίζουν τον επαγγελματικό τίτλο του «Φυσικοθεραπευτή» από τα επαγγελματικά δικαιώματα του «Βοηθού Φυσικοθεραπείας», που έχουν ως εξής: 

1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ: Υποδέχεται τον ασθενή και τον τοποθετεί στον χώρο εργασίας, Προετοιμάζει (ελέγχει αδρά) την γενική κατάσταση της Υγείας του πριν την Φυσικοθεραπεία, Ενημερώνει τον Φυσικοθεραπευτή για το ιστορικό – κάρτα του ασθενούς, Τοποθετεί ή και μεταφέρει τον ασθενή στην κατάλληλη θέση για την εφαρμογή της θεραπείας, Υποβοηθά τον Φυσικοθεραπευτή στην εκτέλεση ασκήσεων, χρήσης μηχανημάτων και διάφορων μέσων θεραπείας για την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων, εφαρμογή ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων, Προσφέρει ηθική και ψυχολογική στήριξη σε επώδυνες θεραπευτικές προσεγγίσεις, Μεριμνά για την αποφυγή κατακλίσεων, και την σωστή θέση του ασθενή στο κρεβάτι, Υποβοηθά τον Φυσικοθεραπευτή στην κινητοποίηση βαρέως πασχόντων ασθενών. 

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εξασφάλιση των όρων υγιεινής του χώρου, Προετοιμασία των υλικών και μηχανημάτων, Εξασφάλιση όρων ατομικής προστασίας των ασθενών στον χώρο, Έλεγχος – καθαριότητα και απολύμανση, Συντήρηση μηχανημάτων. 

3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: Παρουσιολόγιο, διατήρηση αρχείου, Τήρηση στατιστικών, Ανάληψη τηλεφωνικής επικοινωνίας του εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας, Χειρισμός Η/Υ – ταξινόμηση υποβολών σε ασφαλιστικά ταμεία κτλ.

Οι Φυσικοθεραπευτές τονίζουν ότι «σε ουδεμία περίπτωση ο Βοηθός Φυσικοθεραπείας δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ανεξάρτητες φυσικοθεραπευτικές πράξεις, παρά μόνο τα ανωτέρω όπως προβλέπεται από τον νόμο και πάντα υπό την επίβλεψη του Φυσικοθεραπευτή».

Σχετικές αναρτήσεις

Φυσικοθεραπευτές 3136093860355463768

Δημοσίευση σχολίου

1 σχόλιο

ΑΡΘΡΑ είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ

Σε απάντηση της από 6/7/2017 καταγγελίας του Περιφερειακού τμήματος Φυσικοθεραπευτών Πιερίας, σας γνωρίζουμε ότι το Εσπερινό ΕΠΑΛ Κατερίνης είναι Δημόσιο Εσπερινό Σχολείο του Υπουργείου Παιδείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ΟΧΙ Ιδιωτικό όπως λανθασμένα ανα-φέρεται στην «καταγγελία».
Οι ειδικότητες του σχολείου περιγράφονται στο Νόμο 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄/2016) και γνωστοποιούνται στους υποψήφιους μαθητές κατά την εγγραφή τους, μαζί με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.
Το Δημόσιο Εσπερινό ΕΠΑΛ Κατερίνης δεν έχει κανένα οικονομικό ή άλλο όφελος για να παραπλανά του υποψήφιους μαθητές του με ανυ-πόστατες διαφημίσεις όπως κακώς αναφέρεται στην «παραπλανητική» καταγγελία. Είναι όμως υποχρεωμένο να ενημερώνει τους υποψήφιους μαθητές της Πιερίας για τους τομείς και τις ειδικότητες που έχει, για τις σπουδές που μπορεί να κάνει ο κάθε υποψήφιος, τους τίτλους που θα αποκτήσει, τα επαγγελματικά δικαιώματα που θα έχει και ποια μπορεί να είναι η συνέχεια των σπουδών του.
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την μεγάλη επισκεψημότητα της Ιστοσελίδας μας και μάλιστα από τόσο καταξιωμένους επαγγελματίες όπως οι φυσι-κοθεραπευτές, δεν κατανοούμε όμως την τόσο μεγάλη σπουδή τους στα αναφερόμενα της καταγγελία τους όταν μάλιστα σ’ αυτήν δεν αναφέρε-ται πουθενά ο όρος «φυσικοθεραπεία».
Στο μοναδικό έντυπο που αναφέρεται ο όρος «φυσικοθεραπεία» χωρίς την λέξη «βοηθός» από παράλειψη και όχι εσκεμμένα, είναι κάποιο διαφημιστικό φυλλάδιο που εκδόθηκε από το σχολείο και δημοσιοποιήθηκε στα social media,. Πιστεύουμε όμως πως ένα ενημερωτικό φυλλάδιο μισής κόλλας Α4 δεν μπορεί να περιγράψει τις ειδικότητες και τις ιδιαιτερότητές τους, παρ’ όλα αυτά επιφυλασσόμεθα στο άμεσο μέλλον να το διορθώσουμε.
Καλούμε τον συμπαθή κλάδο των Φυσικοθεραπευτών να είναι προσε-κτικότεροι στο μέλλον όταν αναφέρονται σε ένα δημόσιο σχολείο τόσο μεγάλης προσφοράς, το οποίο παρέχει εξειδικευμένες και άρτιες γνώ-σεις στους σπουδαστές του για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και έχει πολλές επιτυχίες στις Πανελλαδικές εξετάσεις σε τμήματα των ΤΕΙ και ΑΕΙ.


Με τιμή
Ο Διευθυντής του Σχολείου
Αραμπατζής Γεώργιος

Τοπικές επιχειρήσεις

Ενημέρωση στο email σας

Εισάγετε το email σας:

Πρόσφατα

Δημοφιλή

Σαν σήμερα

Προβολή επιχειρήσεων

item